سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر روحانی – مدیر تاسیسات و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
محمدرضا جواهری – کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

چکیده:

امروزه که استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GISدر شرکتهای خدمات شهری و خصوصاٌ آب و فاضلاب از حالت مزیت خارج شده و به یک نیاز تبدیل گردیده جای آن دارد که با دید کاربردی تری به آن نگریسته شود و از آنجا که این مهم به امور آب بحساب نیامده سپرده شده است بجا دیدیم در این مقاله ضمن معرفی توابع اصلی GISآنها را از دید آب بحساب نیامده بررسی کرده و به تعدادی از کاربردهای عملی آنها اشاره شود .