سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهربد مهاجر جاسبی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده انتقال، گروه آنتن، انتشار امو
رامین خسروی –
محمد کاظم شکوهی –

چکیده:

از مشخصه های مهم لینک های مایکروویو بدون سیم ثابت دید مستقیم که استفاده گسترده ای در زیر ساخت شبکه های مخابراتی دارند، قابلیت دسترسی بالای آنها است. بنابراین پیش بینی اثرات محوشدگی چند مسیره که معمولاً منجر به برون شدگی این نوع لینک ها می شوند از اهمیت زیادی برخوردار است. متاسفانه مدل های متعارف انتشار امواج دارای دقت کافی در قسمت کم احتمال خود نیستند، به همین جهت لازم است که روش های دقیق تری برای پیش بینی محوشدگی های کم احتمال ارایه شود. در استاندارد ITU-R P.530 مدلهای تجربی برای پیش بینی محوشدگی های عمیق ناشی از انتشار چند مسیره در لینک های دید مستقیم ارایه شده است که همواره در طراحی لینک های ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ما بر آنیم که روش های محاسبه برون شدگی ناشی از محوشدگی چند مسیره را بر مبنای استاندارد ITU-R P.530 به گونه ای تدوین کنیم که برای طراحی لینک های ثابت قابل استفاده باشد.