سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد غضنفری نیا – کارشناس ارشد استخراج معدن، کارشناس سازمان انرژی اتمی ایران
الهام هوشنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

انفجار از مراحل اصلی عملیات معدنکاری بوده و هدف آن خرد شدگی و جابجایی مطلوب توده سنگ می باشد. از طرفی ابعاد سنگ های خرد شده توسط اینعملیات بر مراحل بعدی و هزینه های کلی تولید تاثیر گذار است. پیش بینی مقدار خرج ویزه برای رسیدن به ابعاد بهینه از جمله فاکتورهای مهم و موثر در انتخاب تجهیزات و عملکرد آنهاست. بنابراین استفاده از مناسب تین مدل جهت پیش بینی خرج ویژه در یک معدن که از شرایط خاصی برخوردار است نه تنها در کاهش هزینه های تولید بلکه در دستیابی به یک طرح انفجاری بهینهو خرد شدگی مطلوب موثر خواهد بود. وجود مدلهای ریاضی متعدد تصمیم گیری دسترسی به این اهداف را مشکل می سازد. این مقاله ضمن معرفی ۱۷ مدل پیش بینی خرج ویژه ، مزایا، معایب و کاربدر آنها، نظریه شبکه عصبی نیز ارائه شده تا با استفاده از آن در معدن چادرملو محدودیت تعداد پارامترهای در نظر گرفته شده از بین برود و در نتیجه دقت وسرعت پیش بینی خرج ویژه نیز بهبود یافته، به واقعیت نزدیک تر باشد. در نهایت با انتخاب مدل کوز – رم اصلاح شده وشبکه عصبی به عنوان بهترین مدلها، مقدار واقعی خرج ویژه درمعده معدنی ۰/۲۳، مقدار پیش بینی شده با مدل کوز – رم اصلاح شده ۰/۱۹ و مقدار پیش بینی شده با شبکه عصبی ۰/۲۳۴۹ Kg/ton محاسبه گردید. با محاسبه خطا خطای مقدار واقعی خرج ویژه با مقدار پیش بینی شده مدل کوز – رم اصلاح شده ۱۷/۹ و با مقدار پیش بینی شده با شبکه عصلی ۲/۱۳ درصد به دست آمد.