سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا فرج مشائی – مسؤول واحد مشاوره مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه ی شرکت مدیریت توسع

چکیده:

بی شک اصلی ترین دلیل عدم پایان موفقیت آمیز پروژه ها مطابق با بودجه مصوب و زمانبندی برنامه ریزی شده، عدم بکارگیری سیستم یا متدولوژی مدیریت پروژه علمی بر پایه تجارب موفق گذشته،بهترین شیوه ها، ابزارها و تکنیکهای بهنگام میباشد. شاید به جرأت بتوان گفت که موضوع هزینه پروژه مهمترین مبحثی است که در مدیریت پروژه می بایست بیش از هرموضوع دیگری به آن توجه کرد و مباحث دیگر را حول آن در نظر گرفته و مدیریت نمود. امروزه مسأله مدیریت هزینه جامع وصحیح پروژه شامل برنامه ریزی منابع ،برآورد هزینه ها، بودجه بندی و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل شده است. یکی از تکنیک های بسیار مهمی که در طی سه دهه اخیر، محاسبه پیشرفت واقعی پروژه و یا به عبارتی بهتر برای مدیریت جامع و یکپارچه پروژه مورد استفاده قرار گرفته است، تکنیک مدیریت ارزش کسب شده(EVM) می باشد. مدیران پروژه با بکارگیری تکنیکEVM می توانند تنها پس از گذشت پیشرفت عملکرد ۱۵ درصدی پروژه، با بررسی روند عملکرد گذشته، پیش بینی دقیق و قابل اطمینانی از وضعیت نهایی پروژه از حیث زمان و هزینه لازم برای اتمام پروژه انجام دهند. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تکنیکEVMانواع روشهای برآورد هزینه نهایی و نتایج زمانبندی پروژه بسته به شرایط مختلف حاکم بر پروژه مورد بررسی قرار گیرد و مدلی آماری- ترسیمی برای برآورد آنها ارائه گردد. به خوانندگان عزیزجهت آشنایی کامل با نحوه محاسبه ارزش کسب شده و سایر رهنمون هایی که تکنیک EVM برای پیگیری اهداف مربوط به هزینه، زمانبندی و محدوده پروژه ارائه می نماید، مراجع معتبر مدیریت پروژه را که توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI®) منتشر شده اند، پیشنهاد می نماید.