سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین نیا – کارشناس معاونت سواری سازی شرکت ایران خودرو
طهمورث روحی – کارشناس معاونت سواری سازی شرکت ایران خودرو
محمدرضا مولوی – کارشناس معاونت سواری سازی شرکت ایران خودرو
امیر شهاب یاریان – کارشناس معاونت سواری سازی شرکت ایران خودرو

چکیده:

رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده هرسازمانی درگرومیزان توانمندی کارکنان آن سازمان می باشدوتوانمندی کارکنان نیزوابسته به فاکتورهای مختلفی می باشد. داشتن یک محیط مناسب برای فعالیت کارکنان یکی ازآن فاکتورها و از نیازهای اساسی جهت موفقیت سازمان می باشد . چراکه نتیجه فعالیت کارکنان مستقیما دراهداف خرد وکلان سازمان اثرگذاراست . لذا ایجاد یک محیط مناسب که کارکنانش بدون هیچ مانعی درجهت اهداف سازمان قدم بردارند ازضروریات است .