سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی امین زاده – کارشناس ارشد فنی و مهندسی و سرپرست واحد توسعه بازار، شرکت فراسان
معصومه فریدونپور – ریاست اداره بهداشت و ایمنی، شرکت کارخانجات کابلسازی ایران

چکیده:

زمانی که صحبت از روشهای NDT می شود نا خود آگاه بازرسی محصولات فلزی در ذهن نقش می بندد. اما در صنعت امروز محصولات کامپوزیتی جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و ساختار خاص محصولات کامپوزیتی مستلزم بازنگری در روشهای مرسوم بازرسی غیر مخرب و منطبق ساختن آنها با نیاز جدید است. جدید بودن ویژگی های محصولات کامپوزیتی در ایران باعث شده است که روشهای بازرسی آنها تا حد زیادی برای دست اندرکاران صنایع ایران غریب بماند تا حدی که متاسفانه باید گفت تقریباً هیچگونه مرجع فنی مستندی به زبان فارسی در این خصوص وجود ندارد.
در این مقاله ابتدا انواع روشهای NDT مناسب برای محصولات کامپوزیتی به اجمال معرفی می شوند و مزایا و معایب هر روش بحث می شود. آنگاه نتایج یک تحقیق عملی انجام شده در مورد NDT یکی از محصولات مجموعه صنعتی فراسان یعنی پره های کامپوزیتی فن های محوری عنوان می شود. در این تحقیق با درک ماهیت محصول، روش بهینه ی NDT انتخاب و مسایل مربوط به جاری سازی آن نیز در دو بخش عوامل محیطی و عوامل انسانی بررسی شده است. روند گزینش و جاری سازی می تواند به عنوان یک راهنما برای گزینش روش بهینه ی NDT برای سایر محصولات کامپوزیتی مد نظر قرار گیرد.