سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین موسوی – شرکت مشانیر

چکیده:

با پیشرفت جامعه بشری و نیازهای روزافزون به نقشه و نقشه برداری و همچنین توسعه و تکامل تکنولوژی ساخت دستگاهها، علم نقشه برداری از مرحله پایه ای خود به یکپاره اعتلا یافته و از دایره محدود منطقه ای پا فراتر نهاده است، به ویژه در ارتباط با مسائل مشترک جهانی همکاریهای بین المللی را در هر زمینه فراخوانده است . از طرفی در نیم قرن اخیر به دلیل توسعه بسیار سریع و فشرده این علم ‚ انجام عملیاتی همچون ژنودزی بر مبنای جهانی در زیر پوشش یک مجمع ژنودزی بین المللی مطرح و عملی گردید .
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEODESYتاسیس انجمنهای بین المللی همچون فتوگرامتری، کارتوگرافی، ژنودزی، ژئوفیزیک، نقشه برداری و دور سنجی توجه جامعه جهانی را به این تخصص ها بیشتر معطوف ساخته و بالاخره در زمینه های مختلف نقشه برداری، جهان دانش را بر آن داشت تا در سیستمهای اندازه گیری تحولاتی جدی بعمل آورد . از جمله این دگرگونیها فاصله سنجی به روش نوری و و الکترومغناطیسی و غیره را میتوان نام برد . تحول عظیم دوره معاصر متأثر از پیشرفت تکنولوژی ماهواره ای و روشها و سیستمهای مدرن فتوگرامتری، امروزه دانش نقشه برداری را چنان تحت تأثیر قرار داده است که پیش بینی می گردد در آینده نزدیکی با جایگزینی سیستم مدرن فتوگرامتری و دورکاوی واستفاده از ) G.P.S تعیین مختصات نقاط از طریق ماهوارده ) نقشه برداری سنتی عملاً کمرنگ گردد . بهره مندی از تصاویر ماهواره ای در فصول مختلف سال از یک منطقه، اطلاعات بسیار متنوع وارزشمندی را در رابطه با مطالعات مرحله اول پروژه ها از جمله انتخاب مسیرهای خطوط انتقال نیرو و سایر پروژه های صنعت برق در اختیار کارشناسان قرار می دهد و از آثار سوء مسیر یابی و هزینه های گزاف ممانعت بعمل می آورد . پیشرفت وتوسعه دستگاههای کامپیوتری و کاربرد آنها در نقشه برداری بخصوص در جمع آوری اطلاعات جغرافیایی و زمینی GIS – LIS در حال حاضر بصورتی چشمگیر فراگیر گشته است و روز به روز رو به گسترش می باشد .