مقاله روشي براي بهبود ناسازگاري فرايند تحليل سلسله مراتبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: روشي براي بهبود ناسازگاري فرايند تحليل سلسله مراتبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گير چند معياره
مقاله ناسازگاري
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله مقايسات زوجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي قاضياني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر پس از بيان ضروت تصميم گير علمي، مدل هاي تصميم گيري چند معياره وهمچنين فرايند تحليل سلسله مراتبي، از تكنيك هاي تصميم گير به اجمال معرفي مي شوند. در ادامه با توجه به اهميت سازگاري در فرايند تحليل سلسله مراتبي، الگوريتم حداقل مربعات براي محاسبه بردار اولويت تعميم يافته و روش ساده اي جهت تشخيص عامل ناسازگاري و اصلاح آن در ماتريس مقايسات زوجي ارايه مي شود.