مقاله روشي براي تعيين ارجحيت گزينه ها به کمک مساله برنامه ريزي خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: روشي براي تعيين ارجحيت گزينه ها به کمک مساله برنامه ريزي خطي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله تعيين ارجحيت
مقاله تصميم گيري چند معياره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظرافت انگيزلنگرودي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتي صابر
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از روشهاي موجود در مسايل تصميم گيري چند معياره براي تعيين ارچعيت گزينه ها مجموعه اي از وزنها براي شاخصها تعيين شده و بر اساس اين اوزان، تعيين ارجحيت گزينه ها انجام مي گيرد. در اين مقاله، روشي پيشنهاد مي شود که در آن مقدار اهميت شاخص ها در داخل بازه هاي معيني انتخاب مي شود. اين انتخاب به نحوي است که هر گزينه با توجه به پتانسيلهاي مو جود خود، بتوان بهترين وضعيت را داشته باشد. سپس، ارجحيت گزينه ها با توجه به بهترين وضعيتهايي که فراهم شده، تعيين مي گردد.