مقاله روشي ترکيبي جهت بخش بندي و نمايش سه بعدي دندان ها در تصاوير چند مقطعي سي تي اسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: روشي ترکيبي جهت بخش بندي و نمايش سه بعدي دندان ها در تصاوير چند مقطعي سي تي اسکن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش بندي دندان
مقاله سطوح همتراز متغير
مقاله پروجکشن پانوراميک
مقاله نمايش سه بعدي
مقاله سي تي دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن طلب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي زاده ظروفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورتهراني فرد علي
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرايند هاي مختلفي همچون ايمپلنت، ارتودنسي و جراحي هاي زيبايي فک و صورت که به کمک کامپيوتر انجام مي پذيرند، نيازمند کمي سازي و نمايش سه بعدي دندان ها مي باشند. براين اساس بخش بندي دندان ها از مراحل مهم و اوليه فرايند هاي مذکور مي باشد.
مواد و روشها: در اين مقاله بر اساس تجربيات گذشته و با در نظر گرفتن دانش آناتوميکي دندان ها، روشي ترکيبي جهت بخش بندي و نمايش دندان ها در تصاوير CT ارایه شده است که مراحل اصلي آن به صورت زير مي باشد: (۱) جداسازي ساختار هاي دنداني در مجموعه داده-هاي حجمي CT، (۲) بخش بندي اوليه دندان ها در پروجکشن پانوراميک، (۳) بخش بندي نهايي دندان ها در مجموعه داده هاي حجمي CT، (۴) نمايش سه بعدي دندان ها.
نتايج: الگوريتم پيشنهادي بر روي ۳۰ مجموعه داده از تصاوير چند مقطعي CT اعمال گرديد. تصاوير بخش بندي شده با مرزهاي بدست آمده توسط متخصصين مقايسه و به منظور ارزيابي روش پيشنهادي از چندين معيار سنجش کيفيت نظير درجه حساسيت، درجه تشخيص، ميزان دقت و متوسط خطا استفاده گرديد. نتايج تجربي بيانگر کارآيي روش پيشنهادي مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: در روش پيشنهادي از الگوريتم سطوح همتراز متغير جهت دنبال کردن کانتور دندان ها استفاده شده است. نظر به اينکه روش مذکور بر اساس ويژگي هاي سراسري تصوير عمل مي کند، امکان استخراج بسيار نرم و دقيق مرز دندان ها فراهم مي گردد. در مقايسه با روش هاي قبلي، روش پيشنهادي دندان ها را با موفقيت در مجموعه داده هاي CT بخش بندي مي نمايد.