مقاله روشي جديد براي رديابي ترك در محورهاي دوار، به كمك تغييرات شكل مد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: روشي جديد براي رديابي ترك در محورهاي دوار، به كمك تغييرات شكل مد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محور ترک دار
مقاله تحليل فرکانسي
مقاله مد شيپ
مقاله روش ماتريس انتقال
مقاله محور اورهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشيديان فر انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راغبي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روشي غير مخرب جهت تعيين فركانس و تشخيص موقعيت ترك در محورهاي دوار، با استفاده از روش ماتريس انتقال و بر اساس تئوري تير تيموشنكو، ارايه شده است. در اين محور، ترك ها مي توانند تحت زواياي مختلفي نسبت به يكديگر قرار گيرند. وجود ترك در محورها انعطاف پذيري محلي را تغيير داده و كاهش فركانس طبيعي را به دنبال خواهد داشت. نتايج حاصل از اين روش براي مثال هاي متنوعي مورد بررسي قرار گرفته و به كمك اين تحليل موقعيت ترك به دست آمده است. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل فركانسي به كمك روش ماتريس انتقال با نتايج حاصل از پژوهش هاي تجربي مقايسه شده كه توافق بين پاسخ ها نشان دهنده صحت روش به كار برده شده مي باشد.