مقاله روشي جديد براي نيتراسيون مشتق آزيدي نيتروسلولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: روشي جديد براي نيتراسيون مشتق آزيدي نيتروسلولز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات پر انرژي آزيدي
مقاله آزيدوداکسي سلولز
مقاله نيتراسيون
مقاله گرماي انفجار
مقاله گازهاي حاصل از انفجار
مقاله تجزيه حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطيفه سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مومنيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي نرم کننده ها و نگهدارنده هاي پر انرژي داراي گروههاي پرانرژي از قبيل نيترو (-NO2)، فلوئورودي نيترو (FC(NO2)2-)، دي فلوئوروآمينو (-NF2)، نيترات استر(-ONO2)، نيترامين   (-NNO2)و آزيد(-N3)  توسعه داده شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. در اين مقاله سعي شده ترکيبي پرانرژي با درصد ازت بالا سنتز شود که دو گروه عاملي پر انرژي ONO2 و N3 را توام در ساختار مولکولي داشته باشد. ترکيب انتخاب شده آزيدوداکسي سلولز نيترات (II) مي باشد. براي رسيدن به مولکول مورد نظر، نيتراسيون آزيدوداکسي سلولز(I)  با مخلوطي از اسيدنيتريک ۹۸% و انيدريد استيک در حلال دي کلرومتان در دماي ◦C0 انجام شد. حضور گروه عاملي آزيد و افزايش درصد نيتروژن در محصول به دست آمده توسط طيف سنجي IR،۱۳CNMR  و همچنين تجزيه عنصري اثبات شد. گرماي انفجار و حجم گاز حاصل به ترتيب با روش هاي کالريمتري و گازسنجي مورد بررسي قرار گرفت.