مقاله روشي جديد بر مبناي تبديل موجک جهت افزايش پايداري رله ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت در برابر جريان هجومي و اشباع ترانسفورماتورهاي جريان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: روشي جديد بر مبناي تبديل موجک جهت افزايش پايداري رله ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت در برابر جريان هجومي و اشباع ترانسفورماتورهاي جريان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشباع ترانسفورماتور جريان
مقاله تبديل موجک
مقاله ترانسفورماتور قدرت
مقاله جريان هجومي
مقاله رله ديفرانسيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: صنايع پسند مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رله حفاظتي ديفرانسيل به عنوان مهم ترين و عمده ترين رله حفاظتي الکتريکي در قبال اختلال در ايزولاسيون ترانسفورماتور محسوب مي شود. تلاش هاي مداوم به منظور هوشمندنمودن هرچه بيشتر اين نوع رله حفاظتي توسط کارخانجات سازنده مختلف صورت گرفته و تاکنون روش ها و ابداعات گوناگوني جهت عملکرد بهتر رله معرفي شده است. هر گونه عملکرد نابجاي رله ديفرانسيل با قطع ترانسفورماتور در طي بهره برداري مي تواند سبب بروز خاموشي هاي گسترده شده و با ناپايداري شبکه همراه باشد. به همين علت بررسي عوامل موثر در کار نابجاي رله و پيش بيني هاي به عمل آمده به منظور مقابله با آن حائز اهميت مي باشد. از جمله مهمترين پديده هايي که ممکن است باعث ايجاد اختلال در عملکرد رله ديفرانسيل گردد، برقراري جريان هجومي هنگام برق دارکردن ترانسفورماتور و اشباع ترانسفورماتورهاي جريان مي باشد. در اين مقاله ابتدا الگوريتمي جديد بر مبناي رفتار متفاوت جريان هاي تفاضلي تحت شرايط برقراري جريان هجومي و جريان خطا جهت تمايز اين دو جريان در رله ديفرانسيل ارايه گرديده است. روش ارايه شده قادر است در کمتر از ربع سيکل جريان هجومي را از خطاي داخلي تشخيص دهد. در ادامه اين مقاله با استفاده از انديسي که از فرکانس هاي بالا و با استفاده از تبديل موجک استخراج مي گردد، جريان مهار در مشخصه رله ديفرانسيل بهبود مي يابد. در روش فوق هنگام خطاي خارجي و اشباع ترانسفورماتورهاي جريان، رله ديفرانسيل از پايداري قابل ملاحظه اي برخوردار خواهد شد. صحت الگوريتم هاي ارايه شده با استفاده از شبيه سازي خطا هاي مختلف و شرايط سوئيچينگ متفاوت توسط نرم افزار ATP/EMTP نشان داده شده است.