مقاله روشي جديد در قطعه بندي خودکار تصاوير ماهواره اي با دقت بالا براي استخراج خطوط ساحلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي دريا از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: روشي جديد در قطعه بندي خودکار تصاوير ماهواره اي با دقت بالا براي استخراج خطوط ساحلي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله استخراج عوارض
مقاله هيستوگرام رنگ
مقاله قطعه بندي فازي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: آل شيخ علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت امين
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله روشي جديد براي استخراج خودکار خطوط ساحلي از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک بالا ارايه مي دهد. روش پيشنهادي بر مبناي قطعه بندي فازي بوده که در آن از آناليز هيستوگرام رنگ جهت تعيين تعداد کلاسها و از الگوريتم ژنتيک براي بهينه سازي ماتريس قطعه بندي فازي استفاده شده است.
ابتدا تصوير ماهواره اي با استفاده از روش طبقه بندي فازي پيشنهادي به چندين کلاس همگن طبقه بندي شده و سپس با استفاده از فيلتر مرفولوژي، نويز موجود در تصاوير کاهش مي يابد. آنگاه با كمک الگوريتم آستانه گذاري، خطوط ساحلي استخراج مي گردند. براي ارزيابي روش ارايه شده از تصاوير ماهواره اي آيكنوس در منطقه کنارک در چابهار ايران استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که ۹۵% از خطوط استخراجي با اين الگوريتم در محدوده حريم سه پپكسلي خط مبنا قرار گرفته اند که اين نتايج بيانگر دقت بالاي الگوريتم پيشنهادي است.