مقاله روشي ساده و موثر براي بهبود خواص مکانيکي داربست هاي کلاژني به کمک پرتودهي با فرابنفش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۷۱ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: روشي ساده و موثر براي بهبود خواص مکانيکي داربست هاي کلاژني به کمک پرتودهي با فرابنفش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي بافت
مقاله داربست کلاژني
مقاله پرتودهي UV
مقاله شبکه اي کردن فيزيکي
مقاله خواص مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياطان فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي امامي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهرجردي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلاژن جزء عمده پروتئيني بافت هاي غضروف، استخوان، پوست و بافت هم بند و نيز بخش عمده ماتريس خارج سلولي است. کلاژن نوع I ساختار پيچيده اي دارد، بدين ترتيب که از سه زنجير پلي پپتيدي تشکيل شده است که به دور هم پيچيده شده اند و ساختار مارپيچ ميله اي شکلي را مي سازند. کلاژن زيست ماده مهمي در بسياري از کاربردهاي مهندسي بافت به شمار مي رود و مي تواند به شکل هاي مختلفي مانند ژل، فيلم، اسفنج و فيبر ساخته شود. از اين پليمر به دليل خواص ايمني زايي کم و ارتقاي رشد سلولي، به طور معمول به عنوان داربست براي مهندسي بافت استفاده مي شود. متاسفانه، خواص مکانيکي ضعيف و سرعت تخريب زياد داربست هاي کلاژني منجر به ناپايداري آن مي شود و کارکردن با آن را مشکل مي سازد. با ايجاد اتصالات عرضي در کلاژن، پايداري ساختاري و سرعت تخريب آن را مي توان با توجه به نيازهاي مربوط تنظيم کرد. استحکام، سرعت جذب و زيست سازگاري زيست مواد کلاژني بسيار متاثر از روش و مقدار شبکه اي کردن آنهاست. در اين مطالعه، اثر پرتودهيUV  بر داربست هاي کلاژني بررسي شد. داربست هاي کلاژني با روش خشکاندن انجمادي در دماي انجماد-۸۰°C ساخته شدند، سپس در معرض پرتودهي UV قرار گرفتند. اندازه تخلخل ميانگين داربست ها با استفاده از تصاوير ميکروسکوپ الکترون پويشي۱۴٫۵۱ ±۹۸٫۵۲ به دست آمد. داربست هايي که براي ۱۵ min به کمک UV در ۲۵۴ nm پرتودهي شدند، بيشترين استحکام کرنشي (۰٫۹۸%±۱۷٫۳۷)، مدول يانگ (۰٫۱۵ MPa±۱٫۶۷) و بيشينه بار (۲٫۳۸ cN±۲۴٫۴۷) را داشتند. از آن جا که شکست جزيي ساختار کلاژن طبيعي بر چسبندگي، مهاجرت و تکثير سلول ها روي داربست اثر مي گذارد، زنجير هاي کلاژن با روش رنگ نگاري SDS-Page بررسي شدند که در نهايت، پس از پرتودهي زنجير تخريب شده اي مشاهده نشد. در اين مطالعه، پرتودهي UV به عنوان روشي سريع، آسان و قابل کنترل براي افزايش استحکام مکانيکي داربست هاي کلاژني، بدون اثر تخريبي روي آنها معرفي شد.