مقاله روشي نوين در طراحي سيستم هاي كنترل غيرخطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: روشي نوين در طراحي سيستم هاي كنترل غيرخطي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسگام
مقاله پسگام تعميم يافته
مقاله فيدبك صريح
مقاله کنترل غيرخطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحاب عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادظريف محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيدفر عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله روشي جديد با الهام از روش پسگام براي طراحي كلاس خاصي از سيستم هاي كنترل غيرخطي ارايه گرديده كه آن را روش پسگام تعميم يافته  ناميده ايم. اين روش را مي توان براي مسايل پايدارسازي و رديابي كلاس خاصي از سيستم هاي كنترل غيرخطي اتونوموس استفاده نمود. مدلي كه براي نمايش اين كلاس در نظر گرفته مي شود، بسياري از سيستم هاي غير خطي را پوشش مي دهد. شبيه سازي ها درستي نتايج را اثبات مي كند.