مقاله روشي نوين در طراحي موجک بهينه براي نويززدايي از طيف پرتوگاما (کبالت ۶۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: روشي نوين در طراحي موجک بهينه براي نويززدايي از طيف پرتوگاما (کبالت ۶۰)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کبالت ۶۰
مقاله نويززدايي
مقاله آناليز طيف پرتو گاما
مقاله طراحي موجک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورمفرد فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحليل طيف پرتوگاما با استفاده از تبديل موجک در سالهاي اخير به يک تکنيک جديد و اميد بخش در شناسايي ايزوتوپ هاي هسته اي تبديل شده است. مزيت تبديل موجک نسبت به ساير روشها اينست که يک سيگنال مي تواند به طور همزمان در چندين مقياس تحليل شود.
هدف: هدف اين تحقيق بررسي، مقايسه و ارايِه پيشنهادي در طراحي موجک جهت حذف نويز درطيف هاي پرتو گاما جهت تفکيک مشخصات طيف و مشخص کردن بر همکنش هاي غالب نظير جذب فوتوالكتريك و پراكندگي كامپتون و …. است.
روش بررسي: در اين تحقيق با استفاده از مفاهيم موجك در فضاي چند تفكيكي متعامد يكه موجکي بهينه متناسب با مشخصات طيف کبالت ۶۰ گرفته شده از آشکارساز NaI طراحي شد. عملکرد آن جهت نويز زدايي از طيف پرتوگاما به منظور شناسايي پتانسيل ايزوتوپ خراب و کاذب از لبه کامپتون و پيک هاي اسکتر به صورت کيفي مورد بررسي قرار گرفت، در نهايت بهبود طيف به صورت کمي (توسط معيار بهبود نسبت سيگنال به نويز) ارزيابي شد.
نتايج: در نتايج بهبود عملکرد موجک طراحي شده، نسبت به موجک هاي استاندارد مشاهده مي شود به طوريکه که در آن نسبت سيگنال به نويز تا ۱٫۱۹ دسي بل (۱۱٫۵ درصد) افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: در اين تحقيق موجکي بهينه براي نويز زدايي از طيف هاي پرتو گاما (کبالت ۶۰) طراحي شد که نسبت به موجک هاي استاندارد داراي قابلبت حذف نويز بيشتري مي باشد. طراحي موجک هاي بهينه براي طيف هاي هسته اي مختلف مي تواند راهکاري جهت بهبود شناسايي ايزوتوپ ها و تفکيک پيک هاي آنها باشد.