مقاله روشي نو براي استخراج سريع پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: روشي نو براي استخراج سريع پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي
مقاله شبكه توابع پايه شعاعي
مقاله هموارساز كالمن
مقاله الكتروانسفالوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري چالشتري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شرافت احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روشهاي سازگار مبتني بر شبكه توابع پايه شعاعي و فيلتر كالمن در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته مرور شده و عملکرد آنها در استخراج سريع پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي مقايسه مي شود. همچنين براي بهبود مشخصه SNR پتانسيل هاي برانگيخته، روشي مبتني بر مدل سازي سيگنال برانگيخته در چارچوب فيلتر كالمن ارايه مي شود كه دقت استخراج سيگنال برانگيخته را نسبت به روشهاي قبل، به طور قابل ملاحظه اي بهبود مي بخشد. نتايج شبيه سازي  نشان مي دهند كه روشهاي سازگار و فيلتر كالمن در كاهش تعداد آزمون هاي مورد نياز براي استخراج پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي، تفاوت قابل ملاحظه اي ندارند و روش پيشنهادي، امكان استخراج دقيق تر دامنه پتانسيل برانگيخته را براي تعداد كم آزمون ها فراهم مي سازد.