سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق تهران – ایران
مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق تهران – ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق تهران – ایران
عمادالدین قاضی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق تهران – ایران

چکیده:

تعیین نوع و اندازة هادی ها یکی از مراحل با اهمیت در طراحی شبکه های توزیع انرژی الکتریکی است که بهینه سازی آن تأثیر قابل توجهی بر کاهش تلفات و صرفه جویی اقتصادی شرکت های توزیع دارد . در این مقاله روشی نوین و کارا به منظور انتخاب هادی مناسب برای سکشن های مختلف فیدرهای شعاعی شبکة توزیع ارائه شده است . ارزش کنونی هزینة هادی های مورد استفاده و تلفات انرژی از جمله اجزاء تابع هدف هستند . در فرایند بهینه سازی به قیود افت ولتاژ و ظرفیت مجاز هادی ها توجه شده است . الگوریتم پیشنهادی علاوه بر دارا بودن ساختاری ساده نیاز به هیچگونه تقریب و ساده سازی در فضای عملی نداشته و پاسخ بهینه را به دست می آورد . این الگوریتم برای کلیة فیدرهای شعاعی شبکة توزیع قابل اجرا است و با کمینه کردن تابع هدف، اندازه و نوع هادی ها را تعیین می کند . کارایی الگوریتم پیشنهادی از طریق اجرا روی یک فیدر شعاعی نمونه نشان داده شده است .