سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدحسن میریان حسین آبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پایگاه داده رابطه ای در طراحی و ساخت سیستمهای نرم افزاری نقش مهمی ایفا می کند طراحی درست پایگاه داده در ابتدای چ رخه زندگی نرم افزار برکیفیت آن بسیار موثر است متاسفانه مطالعات کمی برای ارزیابی کیفیت پایگاه داده رابطه ای انجام شده است و معیارهای اندازه گیری و بررسی کیفیت برای این گونه پایگاه ها ضعیف هستند به همین دلیل امکان هدایت طراح برای ایجاد محصولی بهتر به صورت سیستماتیک وجود ندارد معیارهایی دراین حوزه ارایهشده است که کمتربراساس تئوری است و بیشتر مدلهای مفهومی را دربرمیگیرند. دراین مقاله معیارها و شاخصهای جدیدی براساس تئوری وابستگی و ابرگرافها در پایگاه داده های رابطه ای معرفی می شوند