سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
انسیه آزماینده – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
محمدرضا فرح پور حقانی – دانشکده فنی و مهندسی، پردیس علوم و تحقیقات رشت، رشت، ایران

چکیده:
با فراگیر شدن فناوری اطلاعات در پروژه های معماری سازمانی نمی توان از تصمیمات فناوری اطلاعات چشم پوشی نمود. در چنین شرایطی سازمانهایی زیادی اقدام به پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات نمودند. در این میا ن چا رچوب FEAF از یک طیف گسترده ای از مدل کنترلی و حاکمیت فناوری اطلاعات بهره نمی برد تا بتواند کنترل بر اطلاعات و فناوری های مربوطه را سازگار نماید. پس استفاده از یک چارچوب کنترلی در پروژه های معماری سازمانی اجراکننده FEAF بیش از پیش لازم است. از اینرو در این مقاله راهکار مناسبی جهت نهادینه نمودن حاکمیت فناوری اطلاعات با الهام از چارچوب COBIT به منظور ارتقا چارچوب FEAF ارائه گردد.