سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر صداقت – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر
شاهین حسابی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر
سیدقاسم میرعمادی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر
مصطفی شادذوالپیرانی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

ارتباطات درون تراشه ای در تراشه های SOC امروزه به مبحثی پراهمیت و جذاب تبدیل شده است از طرفی به دلیل هزینههای بسیار زیاد تست این نوع تراشه ها سعی می شود تا با ارائه روشهای مختلفی این تراشه ها را در برابر اشکال های احتمالی تحمل پذیر کرد برای افزایش میزان اتکا پذیری این شبکه ها مخصوصا از نظر دسترسی پذیری هسته ها ساختارهای گوناگونی برای آرایش اجزای مختلف شبکه ارائه شده است که شبکه توری یکی از رایج ترین آنها است که وجود مسیرهای مختلف برای دسترسی به یک گره سبب افزایش قابلیت دسترس پذیری این ساختار شده است همچنین الگوریتم های قدرتمندی جهت افزایش میزان اتکاپذیری دراین ساختار ارائهشده است دراینمقاله ساختاری ارایه شده است تا با حفظ قابلیت های شبکه های توری مقیاس پذیری، و سهولت آدرس دهی میزان دسترس پذیری منابع افزایش می یابد