سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین ایرانمنش – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر
سعید مردانی – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر

چکیده:

اندازه گیریبهره وری در پروژه ها و در حین پیشرفت پروژه، خصوصا در رابطه با پروژه ها و طرحهایی که مدت زمان طولانی تری دارند به لحاظ افزایش بازدهی سرمایه و اتمام کار بهشکل اقتصادی حائز اهمیت است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از مدل بهره وری کل (Total Productivity Model=TPM) و نیز روش تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis = DEA) بتوان چارچوب مناسبی برای ارزیابی بهره وری طرح های ملی در دست اجرا خصوصا طرح های برق آبی ارائه داد به قسمتی که تصویر روشنی از امکان پذیری اتمام یک طرح به شکل اقتصادی داشت و ضمنا بتوانتشخیص داد که کدام یک از پروژه ها یا پیمانهای یک طرح دارای بهره وری پایین است تا برای بهبود آنها برنامه ریزی کرد.