سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا شهریاری – مرکز امنیت شبکه، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
یاسر گنجی صفار – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
رسول جلیلی – مرکز امنیت شبکه، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به گسترش حمله های اینترنتی وپیچیده تر شدن آنها نیاز به ابزارهای خودکار تحلیل امنیت در شبکه های کامپیوتری بیشتر احساس می شود.پیش نیاز تولید این ابزارها داشتن مدلی کامل و دقیق از آسیب پذیریهای شبکه و نیز پیکربندی شبکه می باشد. با استفاده از این مدل می توان اثرات هر یک از این آسیب پذیری ها و شرایط سوء استفاده از آنها را بررسی کرده و سناریوی حملات پیچیده را تحلیلکرد.در این مقاله روشی انتزاعی برای مدلسازی آسیب پذیری ها مبتنی بر پیش شرط ها و پس شرطهای آنها ارائه می شود. در این روش همبندی اجزای شبکه بهخصوص نقش فایروال و قواعد پیکربندی آن نیز در نظر گرفته شده است. پس از مدلسازی ، همبندی شبکه تحلیل شده و میزان دسترسی اولیه مهاجم به هر یک از منابع شبکه بدست می اید. پس از آن با استفاده از قواعد انتقال حالت اسیب پذیریها و قواعد استنتتاج میزان دسترسی دسترسی نهایی مهاجم به منابع به دست می آید. در نهایت ترتیب انتقال حالتها مسیر حمله را نشان می دهد. در انتهای این مقاله نیز کاربرد پذیری روش ارائه شده در یک شبکه نوعی بررسی شده است .