سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا نورزاد – استادیار دانشگاه زنجان گروه مهندسی عمران
علی نورزاد – مدیرکل طرح های توسعه منابع آب سازمان مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش کلی تحلیل برای حل دسته ای از مسائل در مهندسی ژئوتکنیک معرفی می گردد. این روش تحلیلی که بر اساس معادلات تعادل به دست می اید منجر به معدلات انتگرال-دیفرانسیلی شده که رفتار کلی سیستم را نشان می دهد. با این روش می توان مسئله مورد نظر را به نحو مناسبی مدلسازی نموده و معادله یا معادلات حاکم بر رفتار آنها را با تعیین شرایط مرزی مناسب به دست آورد. به منظور حل معادله یا معادلات حاکم با شرایط مرزی مربوطه از یک تکنیک عددی با استفاده از روش تفاضل محدود استفاده می شود. در این روش می توان ویژگی غیرخطی بودن مصالح خاک، اندرکنش و انتقال تنش بین ژئوتکستایل و خاک، لغزشی احتمالی در امتداد فصل مشترک ژئوتکستایل و خاک و همچنین رفتار تابع زمانی مانند تحکیم مصالح خاک در اثر بارهای وارده را در نظر گرفت. در این روش می توان افزایش مقاومت ناشی از وجود ژئوتکستایل را پیش بینی نمود ولی به دلیل فرض یکنواختی حالت تنش کرنش در لایه ماسه ای و سادگی مدل رفتاری انتخاب شده برای محیط ماسه ای(مدل هذلولی) قادر به پیش بینی نرم شوندگی و همچنین سخت شوندگی نیست.