سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعادت همائی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران – ایران
محمدکاظم اکبری – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران – ایران
بهمن جوادی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران – ایران

چکیده:

در شبیه سازی سیستمهای کامپیوتری، زمان لازم برای شبیه سازی و ارزیابی کارایی با میزان پیچیدگی سیستم رابطه مستقیم دارد . از اینرو برای ارزیابی سیستمهای چند پردازنده ای مدرن که دارای صدها و یا حتی هزاران پردازنده هستند زمانبسیار زیادی لازم است . در این مقاله با معرفی مفهوم سیستمهای معادل از لحاظ کارایی سعی بر این است که با جایگزینی سیستمهای پیچیده با سیستمهای ساده تری که از لحاظ کارایی با سیستمهای پیچیده معادل هستند، زمان لازم برای شبیه سازی و ارزیابی کارایی سیستمهای پیچیده را کاهش داد