سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ندیمه جعفر پور فیروز آبادی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا فخارزاده جهرمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

ابتدا جواب سیستم به صورت یک سری متناهی مثلثاتی (نه لزوما سری فوریه) با ضرایبی مجهول در مختصات قطبی شبیه سازی شده و بر مبنای آن مساله مجددا مدلسازی می شود. آن گاه با نشاندن فضای جواب در فضایی بزرگتر از اندازه ها، طی دو گام تقریب، مسیر و کنترل بهینه به صورتی همزمان و الگوریتمی به دست خواهند آمد. مثال عددی نیز ارایه می گردد.