سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی کوپایی – کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
بهروز مینایی بیدگلی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

امروزه مجموعه داده فروشگاههای زنجیره ای بسیار بزرگ است و برای استخراج الگوهای رفتاری مشتریان از الگوریتم های داده کاوی استفاده می شود الگوریتم های داده کاوی ممکن است تعداد زیادی الگو تولید کند افراد خبره براساس تعداد زیادی از الگوها نمی توانند تصمیم گیری موثری انجام دهند برای رفع مشکل مذکور استفاده از روشهای رتبه بندی الزامی است دراین کار از خوشه بندی برای تعیین گروههای سودآور استفاده می شود قوانین استخراج شده از صفات مشتریان و خوشه ها برای اولین بار با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی رتبه بندی می شود بسیاری از معیارهای تصمیم گیری مانند امید به سودآوری مشتری رضایت مشتری از فروشگاه و تاثیر یک مشتری در خیرد دیگران ماهیت فازی دارند و استفاده از روشهای غیرفازی برای آنها امکان ندارد. برای مطالعه موردی از انبار داده فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی موندریان استفاده شده است انبار داده مذکور حاوی مشخصات اولیه مشتریان و فروش دوسال فروشگاه است.