سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی پدرام – دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

روشها و الگوریتمهای زمانبندی همواره در کامپیوتر اهمیت خاصی دارند و حل مسئله آنها جزء مسائل سخت در علم کامپیوتر مسحوب می شود این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک بخش بندی شده(partition genetic algorithm) روشی پیشنهاد می شود که تابع تناسب (Fitness) آن برحسب زمان بوده و دارای همگرایی می باشد این روش بر پایه تقسیم و حل (Divide &Conquer) استوار است و یک روش برای حل مسئله زمانبندی فرآیندهای (Process) سیستمهای چند پردازنده (Multi processing) این روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک سعی در بهینه کردن زمان در مسئله زمانبندی فرآیندها در سیستمهای چند پردازنده دارد. این روش با دادن اولویتها به فرآیندها و بخش بندی آنها فضای جستجوی الگوریتم ژنتیک را کاهش می دهد که سبب می شود پیشنهادی سرعت مطلوبی در پیدا کردن جواب بهینه داشته باشد.