سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی سجادیه – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود مدرس هاشمی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درچند سال اخیر برای شکستن سیستمهای رمزی که ازسخت بودن حل معادلات غیر خطی استفاده می کنند تلاش بسیار شده است که یکی از مهمترین آنها حمله جبری است. ازجدیدترین روش های حمله جبری، خطی سازی تکراری است که در سال ۱۹۹۸ ارائه شد. در این روش عناصر حداکثر از مرتبه ۲ بصورت عنصر جدیدی تعریف می شود. در این مقاله روشی برای به دست آوردن تعداد جا به جایی ها برای جلوگیری از تکرار معادلات وابسته در روش خطی سازی تکراری آمده است. قبل از این، برای چند حالت خاص تعداد جابجایی ها توسط شبیه سازی به دست آمده بود اما در اینجا روشی کلی برای آن ارائه شده است.