سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قادر سلیمانی – گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این مقاله بر اساس جدید ترین و معتبر ترین معادله حالتی که اخیرا بصورت تابع انرژی آزاد هلمهولتز ارائه شده است خواص ترمودینامیکی مخلوط آمونیاک-آب با بکار بردن روابط ترمودینامیکی و با استفاده از روش عددی نیوتن- رافسون محاسبه شده است. معادلات حاکم بر ناحیه دو فازه شامل چهار معادله است که حل عددی آن با حدسهای اولیه غیر دقیق برای جواب به دلیل ماهیت شدید غیر خطی آنها اغلب منجر به واگرایی در نتایج می شود. در اینجا برای کاستن این رفتار معادلات حاکم بر ناحیه دو فازه از چهار معادله به هفت معادله تبدیل شده و با حدسهای اولیه غیر دقیق جواب های عددی همگرا می شود. نتایج حاصل بصورت جدول ترمودینامیکی خواص مخلوط آمونیاک- آب تهیه شده و نمونه ای از آن برای نواحی تک فازه و دو فازه بصورت جدول آمده است. محاسبات با دقت مضاعف انجام گرفته و نتایج بدست آمده تا هشت رقم اعشار با نتایج تیلنر-روث و فرند مطابقت دارد.