سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صالح حافظ قرآنی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)،
رسول جلیلی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
ابراهیم ترامشلو – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

RBAC یک مدل مدیریتی کنترل دسترسی نقش مبناست که از RBAC برای مدیریت RBAC بصورت غیرمتمرکز استفاده میکند.در این مقاله روشی برای پیاده سازی مدل ۹۷ARBAC در پایگاه داده های رابط های, برای مدیریت کنترل دسترس ی نقش مبنا در آنها, مطرح میشود که در آن سه جزء مدل ۹۷ARBAC برای مدیریت انتسابها, یعنی RRA و PRA ,URA برای پیاده سازی مربوطهتوسعه داده میشوند. بدین منظور روابط و جداول لازم تعریف شده و همچنین روالها و توابع مورد نیاز برای پیاده سازی مدل مدیریت کنترل دسترسی نقش مبنا در سیستم مدیریت پایگاه داده,Oracleبه عنوان یک بستر آزمایشی ارائه میشوند. همچنین باتعریف سلسله مراتب نقشها و در نظر گرفتن درخت آنه ا, امکان تعریف بازپس گیری قوی و ضعیف نقش از کاربران میسر میگرد د. روش ارائه شده, یک بستر توسعه برای پیاد هسازی کنترل دسترسی نقش مبنا به منابع در سیست مهای اطلاعاتی مبتنی بر پایگاه داده و مدیریت غیرمتمرکزRBAC در آنها فراهم میآورد.