سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی کوپایی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه عل
بهروز مینایی بیدگلی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه مشتریان مهم ترین منبع درآمد شرکت های تجاری و فروشگاههای زنجیره ای هستند. مدیران برای رقابت با سایر شرکت ها و افزایش سودآوری فروشگاه زنجیره ای باید ارزش طول عمر مشتریان را خود پیش بینی می کنند و بودجه های محدود خود را به سودآورترین مشتریان تخصیص دهند. یکی از روشهای پیش بینی ارزش طول عمر مشتریان، استفاده از زنجیره مارکوف زمان گسسته است هنگامی که تعداد حالتهای زنجیره مارکوف بسیار زیاد باشد فضای محاسباتی بزرگ می شود و تصمیم گیری برای تخصیصبودجه های بازاریابی بسیار مشکل می شود دراین کار با استفاده از خوشه بندی داده های مشتریان، تعداد حالتهای زنجیره مارکوف کاهش پیدا کرد و دقت پیش بینی به خاطر ادغام حالتهای جاذب با احتمال تغییر وضعیت بسیار کم افزایش پیدا کرد. برای آزمایش روش پیشنهادی از انبار داده فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی موندریان استفاده شد و وسود درازمدت مشتری با دقت بسیار بالایی در حدود نود و پنج درصد پیش بینی شده انبار داده مذکور حاوی داده های مشتریان و فروش دو سال فروشگاههای زنجیره های موندریان است.