سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید نهاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر مرکز آموزشی و تحقیقاتی
مهدی تاجداری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر مرکز آموزشی و تحقیقاتی فناوریهای نو
کامران عقلمند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر مرکز آموزشی و تحقیقاتی

چکیده:

در این مقاله، روشی پیشنهاد شده که به کمک آن میتوان مدل هندسی ایمپلر را با کمترین خطا ایجاد کرد . در این روش با توجه به روابط و معادلات مربوط به طراحی ایمپلر از یک طرف و در دست داشتن نقاط بدست آمده از ماشین اندازهگیری مختصات (CMM) از طرف دیگر در ایجاد مدل هندسی ایمپلر به کمک نرمافزارهای CAD/CAM خطا به حداقل می رسد . بدین ترتیب میتوان سیر مراحل روش مهندسی معکوس را به درستی و بادقت بیشتر به کار گرفت واز حالت کپیسازی خارج نمود