سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک مطهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیدعلی اصغری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در اجرای برنامه های نیازمند داده، دسترسی و پردازش فای لهای بزرگ داده امری اجتناب ناپذیر است. انتقال فایل های حجیم،بر روی شبکه بین منابع، سربار قابل توجهی بر زمان اجرای برنامه وارد می کند. این مقاله، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده را مورد توجه قرار می دهد. برنام ههایی که از تعدادی وظیفه مستقل تشکیل شده و وظایف، در آن، داد هها را بین خود به اشتراک می گذارند. در این مقاله، با هدف کمینه کردن انتقال داده ها، راهکاری جدید برای زمانبندی برنامه های نیازمند داده ارائه می شود. راهکار پیشنهادی از تکنیکهای داده کاوی به منظور استخراج الگوهای دسترسی اشتراکی به داد هها و استفاده از دانش بدست آمده در فرایند زمانبندی بهره می گیرد. به منظور ارزیابی کارایی راهکار پیشنهادی و مقایسه آن با راهکارهای دیگر، از ابزار شبیه سازی استفاده می شود. نتایج حاصل ازارزیابی رضایت بخش بوده و بهبود زمان اجرای برنامه و تعداد انتقال داد هها بر روی شبکه بین منابع را نشان می دهد.