سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا درویش زاده ورچه ئی – پردیس فنی دانشگاه تهران ،قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی ب
رضا آقایی زاده ظروفی – پردیس فنی دانشگاه تهران ،قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی ب

چکیده:

اهمیت تشخیص عمق اشیا و بازسازی صحنه در کاربردهای تشخیص عمق، سه بعدی سازی و تناظر یابی منوط به دقت کالیبراسیون دوربین است. کالیبراسیون دوربین به معنای محاسبه پارامترهای داخلی و خارجی دوربین است.ایده کلی حل مساله کالیبراسیون، استفاده از روابط بین مختصات سه بعدی فضا، دوربین و تصویر جهت استخراج پارامترهای مذکور است.روشهای که جهتکالیبراسیون معرفی گردیده اند هر یک با توجه به نوع نیاز سیستم، کاربرد، محیط تصویر برداری، دقت مورد نیاز، سرعت و امکانات موجود انتخاب و طراحی میشوند.در این مقاله روشی تمام اتوماتیک، جدید و دقیق برای کالیبراسیون دوربین ارائه میشود.دوربین کالیبره شده در این مقاله در پروژه هدایت ابزار جراحی مورد استفاده قرار میگیرد و نیاز به دقت بالا و سرعت مناسب و کالیبراسیون تمام خودکار دارد. در این روش با گرفتن تنها یک تصویر از یک الگوی سه بعدی کالیبراسیون صورت میگیرد.در اصل با اضافه کردن یک آشکار ساز گوشه و خاصیت رنگی بودن تصویر روش حاضر تبدیل به روشی دقیق، سریع و خودکار مبدل گشته است. ارائه نتایج پیاده سازی با استفاده از تست این روش و همچنین مقایسه این روش با روش دیگری که غیر اتوماتیک و دقیق است حاکی از قابلیت خوب این روش در پیدا نمودن پارامترهای دوربین است.