سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیل سقراطی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن برومند – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر روشی جدید برای حل معادلات موج با استفاده از توابع گرین و به روش توابع پایه معرفی می گردد. به عنوان نماینده این معادلات، در این مقاله معادله هلمهولتز انتخاب و بررسی می شود. پس از بیان تعبیر فیزیکی معادله هلمهوتز در مهندسی سازه به نحوه انتخاب توابع گرین مورد استفاده در حل آن اشاره خواهد شد. سپس با بیان پاسخ معادله به صورت یک سری متشکل از توابع مذکور، به نحوه حل این معادله با شرایط مرزی گوناگون پرداخته خواهد شد. در این حالت، کلید اساسی در حل مساله استفاده از تبدیلی جدید در محاسبه ضرائب ثابت در سری جواب می باشد. مهمترین مزیت ان روش توانایی بسیار بالای آن در حل مسائل بر روی انواع ناحیه ها در دستگاه مختصات کارتزین می باشد. این موضوع با ارائه مثالهایی با شرایط مرزی ونواحی حل گوناگون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.