سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر زارعی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی آنالویی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید بر مبنای تشخیص الگو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای آشکارسازی و دسته بندی عیوب بلبرینگ های موتور القایی ارائه می شود. شبکه عصبی توسط یک دسته داده آزمایشگاهی با مشخص بودن محل عیب آموزش داده می شود و یک دسته داده نیز برای آزمون شبکه به کار برده م یشود. در این روش خصوصیات حوزه زمان و فرکانس سیگنال ارتعاشات بدنه موتور استخراج و به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده می شوند. این ویژگی ها از پردازش مستقیم بخش های مختلف سیگنال اندازه گیری شده بدست می آید. سه حالت سالم، عیب رینگ بیرونی و عیب رینگ داخلی با استفاده الگوریتم پیشنهادی دست هبندی می شوند و نوع عیب مشخص میشود. نتایج نشان می دهد که الگوریت مهای تشخیص الگو با استفاده از خصوصیات حوزه زمان می تواند محل عیب را با دقت بالا و بدون نیاز به محاسبات پیچیده مشخص کند.