سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک، دانشکد ه فنی و مهندسی، د
علی مطیع نصرآبادی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشکد ه مهندسی پزشکی- بیو الکتریک، دانشگاه آز
علی تیموری – دانش آموخت ه کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک، دانشکد ه فنی و مهند

چکیده:

در این مقاله یک اید ه جدید برای آشکارسازی مبتنی بر حرکت خودرو در تصاویر ویدئویی دوربین متحرک با استفاده از شار نوری متراکم و شبک ه عصبی ارائه گردیده است . روش فوق بر اساس
شناسایی نقاط ویژگی متعلق به خودرو در دو تک تصویر و یدئویی است . بدین منظور، ابتدا یک الگوریتم برای محاسب ه شار نوری نقاط ویژگی کل تصویر ارائه نموده ایم. سپس به کمک یک طبقه بند شبک ه عصبی ، شارهای نوری تصویر به دو کلاس طبقه بندی می گردند. در مرحله نهایی برای آشکارسازی ناحی ه وسیل ه نقلیه، مدل کلی حرکت خودرو با یک الگوریتم پس پردازش تخمین زده شده است . در آموزش و آزمایش طبقه بند از ۱۳۵ خودرو استفاده گردید که بوسیل ه ۱۰۰ جفت تک تصویر ویدئویی آموزش داده شد و با ۳۵ نمونه دیگر مورد آزمایش قرار گرفت. روش پیشنهادی به نوع حرکت دوربین تقریباً غیر حساس می باشد و در کاربردهای دوربین ثابت و متحرک عملکرد مناسبی دارد .نتایج پیاده سازی حاکی از دقت بالای روش پیشنهادی در آشکارسازی خودرو می باشد.