سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم میرجلیلی – دانشکده برق دانشگاه یزد
مجید روحی – دانشکده برق دانشگاه یزد
محمدتقی صادقی – دانشکده برق دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله، روشی جدید برای آشکار سازی چهره با استفاده از ماشین بردار پشتیبان پیشنهاد شده است که باعث افزایش نرخ آشکارسازی وهمچنین کاهش خطای روشهای قبلی می گردد. در روشهای کلاسیک آشکارسازی چهره با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، ابتدا تصویر ورودی به پنجره هایی با ابعاد ثابت تقسیم و در نهایت برای هر پنجره تصمیم گیری می شود. این روش دارای نرخ آشکار سازی کمی است. در این مقاله برای بهبود روشهای قبلی بجای استفاده از پنجره ثابت از پنجره هایی با اندازه های مختلف استفاده می شود. هر پنجره دارای دقت خاص در آشکارسازی است که در نهایت، تصمیمات حاصل از بکارگیری پنجره های مختلف روی یک ناحیه از تصویر، با هم ادغام می شود. همچنین در این مقاله از یک سطح تصمیم گیری وفقی استفاده شده و بجای اینکه تصمیم گیری برای هر پنجره فقط متکی بر خروجی ماشین بردار پشتیبان باشد از معیار های شباهت سنجی بین پنجره مربوطه با مدلی از چهره برای تصمیم گیری نهایی استفاده می گردد. نتیجه بکارگیری این روش، افزایش قابل قبول نرخ
آشکار سازی و همچنین کاهش خطا است که نتایج شبیه سازیها مؤید این مسئله است.