سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید اسماعیلی جعفرآبادی – دانشکده ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله تلفات مدار میراساز در مبدل های ۱۲ پالسهHVDC با استفاده از یک مدار معادل دقیق در فواصل زمانی سیکل قدرت محاسبه گردیده است. در این مدل علاوه بر تزویج بین پل های ۵ پالسه،فراجهش های ولتاژ ناشی از کموتاسیون در دریچه های تریستوری با یک مدل مرتبهدوم در نظر گرفته شده است. همچنین تغییرات تلفات مدار میرساز با پارامترهای کاری مبدل ها از قبیل زاویه اتش، همپوشانی و ضریب شکاف (تزویج) و همچنین پارامترهای مدار میراساز شامل مقاومت و خازن میراساز و دامنه و فرکانس فراجهش های ولتاژ ناشی از کموتاسیون با شبیه سازی مدار معادل پیشنهادی بدست امده و با نتایج روابط تقریبی ارائه شده توسط مقالات دیگر مقایسه شده است.