سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند طرزجان – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حمید ابریشمی مقدم –

چکیده:

در این مقاله الگوریتم جدیدی با نامCAM برای آشکارسازی مرز اشیا ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی همانند مدل مارها مرز را به صورت رشته ای از نقاط متوالی تعریف می کند. اما برای تطبیق رشته نقاط بر مرز بجای کمینه سازی یک تابع انرژی از روش نگاشت هم شباهت استفاده شده است که از این لحاظ شبیه روش سیستم نگاشت هم شباهت می باشد. الگوریتم پیشنهادی با در نظر گرفتن خصوصیات مکا نشناسی مرز، عملا از اشکالات روش سیستم نگاشت ه مشباهت اجتناب می کند. به طوری که در روش پیشنهادی برخلاف سیستم نگاشت ه مشباهت، مرز تحت هیچ شرایطی شکل خود را از دست نم یدهد. شبیه سازی ها بیانگر کارایی روش پیشنهادی در مقایسه با سایر رو شهای مشابه است CAM حتی در مواردی که مرز اولیه فاصله قابل توجهی از مرز شی دارد و یا مرز شی دارای کنتراست کمی است، عملکرد قابل قبولی دارد