سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید حسینی –
فرشاد فروغی –
مهدی فردمنش –
سینا خراسانی –

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای اندازه گیری چگالی جریان بحرانی در قرص ابررسانای YBCO ارائه شده است. در این روش در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، جریان به صورت نقطه ای وارد قرص میشود. نتایج تئوری، توزیع جریان را به صورت نیمکره های هم مرکز پیش بینی میکنند و نتایجآزمایشهای انجام شده این مطلب را تائید میکنند. اگر چگالی جریان در مرز نیمکره ی مورد بررسی بیشتر از چگالی جریان بحرانی باشد، منجر به نرمال شدن ابررسانا از مرکز تا مرز نیم کره ی مورد نظر میشود و به منحنی خاصی از ولتاژ بر حسب جریان منتج میشود که میتوان با بررسی آن به چگالی جریان بحرانی رسید. دمای بحرانی اندازه گیری شده ی نمونه ۹۲ درجه کلوین و آزمایشات در نیتروژن مایع، ۷۷ درجه کلوین، انجام شده است.