سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی جعفریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید ابریشمی مقدم – استادیار دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدشهرام معین – استادیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

یکتایی الگرو توزیع رگهای یخونی شبکیه به عنوان راهکاری جهت شناسایی هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله روش مناسبی جهت شناسایی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه ارائه شده است. این روش نسبت به چرخش، تغییر مقیاس و انتقال غیر حساس می باشد. جهت استخراج ویژگی های مطلوب تصاویر شبکیه از تبدیل فوریه – ملین (Fourier-Mellin) و ممانهای تصویر استفاده شده است. برای جبران چرخش که عموما ناشی از موقعیت های گوناگون اسکنر شبکیه نسبت به چشم می باشد، جبران ساز چرخش طراحی شده است. در تحلیل تصاویر شبکیه از مرکز دیسک نوری به عنوان یک نقطه ثابت و مرجع استفاده شده که جهت تعیین آن از موجک هار و مدل مارها بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی درصد خطائی نزدیک به صفر را نشان می دهد.