سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

منصور شیروانی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی، تهران
محمدرضا یوسفی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی، تهران
غلامرضا باغمیشه – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی، تهران
محمدحسن خان اف – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی، تهران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای آببندی استوانه های دوار که کاربردهای فراوانی در فرآیندهای مهندسی شیمی دارند ارائه شده است . این روش برمبنای ایجاد خلاء ثانویه ای در اطراف محل نشتی هوا در اطراف استوانه میباشد که باعث جلوگیری از نشت هوا میگردد . با تنظیم و کنترل میزان فشار محفظه خلاء ایجاد شده بخوبی میتوان مقدار دبی نشتی را کنترل نموده و به حداقل ممکن رسانید . برای اینکار باید فشار داخل محفظه خلاء که بتوسط مکش یک فن در اطراف محل نشتی ایحاد شده است بهمراه فشار داخل استوانه در محل نشتی اندازه گیری شود و اطلاعات اندازه گیری شده به کنترلر رسانیده شده تا کنترلر نیز با تنظیم دبی فن قادر باشد که فشار داخل محفظه خلاء را تا حد دلخواهی نزدیک به فشار داخل قاب کنترل نمای د. محاسبات نشان دهنده این است که روش ارائه شده بخوبی میتواند بهمراه روشهای معمول در آببندی استو انه های دوار باعث بهبود کیفیت آببندی شو د, ولی به تنهایی نمیتواند در شرایط وجود تغییرات و اغتشاشات مکرری که ناشی از وزش باد در
خارج از استوانه میباشد از نشتیهای مکرر و کوتاه مدت جلوگیری نماید.