سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله حیدرزاده – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، گروه برق و کامپیوتر دانشکدة فنی د
مهدی وکیلیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
حمید لسانی – گروه برق و کامپیوتر دانشکدة فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ابتدا تأثیر لایه های پرس برد روی استقامت الکتریکی کانالهای روغن مورد بحث قرار می گیرد و چگونگی آرایش بهینه پرس بردها برای رسیدن به حداکثر افزایش تحمل عایقی ساختار مورد نظر ارائه میگردد . ساختار عایقی فواصل اصلی یا به عبارتی فواصل بین سیم پیچ ها که متشکل از کانالهای روغن و لایه های پرس برد است، تحت شرایط ولتاژ ضربه تحلیلشده و روشی جدیدبرای بهینه سازی عایقی این فواصل مطرح میگردد . براساس این روش، روی فواصل عایقی اصلی یک ترانسفورماتور فوق توزیع ساخت کارخانه ایران ترانسفو بهینه سازی انجام شده و نتایج تحلیل ارائه می شوند . از آنجائیکه بهینه سازی مذکور در غالب یک پروژه ساخت بود، مسائل تجربی و عملی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته اند