سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان افشین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد تهران
عارف درودی – استادیار گروه قدرت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد تهران
بابک قلی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تخمین شدت نوسان ولتاژ (فلیکر) در شبکه های قدرت ارائه می گردد. در این روش با اندازه گیری مقدار فلیکر در شینه ای که بار فلیکر زا در آن قرار دارد و محاسبه شاخصPst، این شاخص در بقیه نقاط شبکه تخمین زده می شود. برای محاسبه ماکزیمم تغییرات ولتاژ از ماتریس ادمیتانس شبکه و متغیرهای تصادفی استفاده شده است و سپس با مرتبط ساختن ماکزیمم تغییرات ولتاژ با شاخصPst ، این شاخص در نقطه مورد نظر تخمین زده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش ارائه شده دارای دقت بالایی می باشد.