سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا زابلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رحمتی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تطبیق و بازیابی اشکال استخراج شده از تصاویر همواره از مسائل مهم در زمینه پردازش تصویر بوده و می باشد . یکی از راهکارهای مناسب برای حل این مساله، استفاده از روشهای مبتنی بر اسکلت شکل است. در این مقاله تطبیق و بازیابی اشکال به کمک یکی از روشهای مبتنی بر اسکلت به نام گرافهای شاک انجام شده که با اعمال تغییرات و بهینه سازی در این روش، نتایج بدست آمده از بازیابی اشکال، بهبود قابل توجهی یافته است . به ویژه این بهبود در حضور عوامل همپوشانی و حذف آشکارتر است. در این تغییرات، نقاط انشعاب به عنوان یک عامل مهم به گرافهای شاک و گرامر آن افزوده شده و موجب تولید یک گرام ر جدید می گردد. همچنین نقش مهم نقاط انشعاب در مقایسه اشکال نشان داده شده است. در پایان تاثیر تغییرات اعمال شده در بهبود نتایج به ویژه در برابر عوامل همپوشانی و حذف با مثالها و آزمایشات گوناگون نشان داده شده است.