سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد افراشته – قطب علمی اتوماسیون و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
داود عرب‌خابوری –
سیدمحمد شهرتاش –

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص و کلاسه‌بندی خطا در شبکه‌های انتقال با استفاده از منطق فازی ارائه شده است. الگوریتم معرفی شده از جریان فازها استفاده می‌کند و با استفاده از آنها وقوع خطا را تشخیص داده و نوع آن را شناسایی می‌کند. در این روش از سه شاخص زاویه فاز (یک شاخص برای هر فاز) و یک شاخص تشخیص خطای به زمین استفاده شده است. الگوریتم بر مبناب ۴۰ نمونه در سیکل آزمایش شده که در ۱۸ نمونه پس از وقوع خطا نوع آن را شناسایی می‌کند. همچنین الگوریتم پیشنهادی در چارچوب حالات شبیه‌سازی شده دارای دقت ۱۰۰% می‌باشد.