سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رئوفت – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز بخش مهندسی برق
احمد فلاح خوشبخت – شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی بخش تحقیق و توسعه
مهدی تدین – شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی بخش تحقیق و توسعه

چکیده:

در این تحقیق توانایی الگوریتم ژنی در تعیین ظرفیت و مکان بهینه ی خازن های ثابت و قابل کلیدزنی با افزودن تکنیک پیش پردازش و عملگر اغتشاش افزایش یافته و موجب عبور از کمینه محلی و تسریع در رسیدن به بهینه مطلق شده است . به منظور بهتر مدل کردن تلفات انرژی، بار شبکه در چند سطح در نظر گرفته شده است . در پیاده سازی الگوریتم از نرم افزارهای DIgSILENT و MATLAB استفاده شده است . پیاده سازی الگوریتمپیشنهادی روی شبکه ۹ شینه نتایج بسیار قابل قبولی به همراه داشته است .